Onze aanpak
Men zegt vaak: de mens houdt niet van verandering. Wij stellen het anders: de mens houdt er niet van veranderd te worden. Als mensen bewust en overtuigd zijn van het doel van de verandering, en er invloed op hebben, dan wordt veranderen interessant.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door bewustwording en handelingsperspectief meer betrokken raken bij de organisatie, flexibeler meebewegen en meer lol hebben in hun werk. Het is essentieel daarbij de de historie en cultuur van een organisatie mee te laten wegen.

Waar vaak wordt gedacht dat het implementeren van nieuwe hippe werkprocessen de heilige graal zijn, zijn wij ervan overtuigd dat het onderzoeken van de context leidt tot betere oplossingen binnen de geldende beperkingen.

Wij combineren onze kennis van bedrijfskundige en creatieve processen om behoeftes in de organisatie bloot te leggen, en de medewerker te betrekken bij de invulling van die behoeftes.
Klaar om de verandering met beide handen beet te pakken?
Ja! Laten we praten