Bewustwordings campagne
Omdat veranderen pas interessant wordt als je weet ‘waarom’, creëren wij op creatieve wijze bewustwording rondom de verandering.
Nieuw gedrag
Een bewustwordingscampagne is succesvol als dit leidt tot nieuw gewenste gedrag wat zich uiteindelijk inbedt in de cultuur. Dat gebeurt alleen als mensen begrijpen waarom de verandering nodig is en welke nieuwe normen en waarden daarbij passen.

Campagne opzetten
Het is een uitdaging om de aandacht te vangen van de medewerker die het tegenwoordig toch al steeds drukker heeft en vooral als het onderwerp niet over het primaire proces gaat. Zij/hij zal zich minder interesseren voor zaken waar zij/ hij niet direct op wordt afgerekend.

Om de doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken, ontwikkelen wij de campagne opzet samen met medewerkers zelf. Niet alleen leren de betrokkenen dan hoe je zelf een effectieve campagne kan opzetten maar daardoor sluit de inhoud ook goed aan op de belevingswereld van de doelgroep.

Aanpak
Samen met jullie interne werkgroep, onze campagne ontwikkelaars en onze creatievelingen creëren wij een prikkelende en inspirerende campagne. Wij zetten verschillende middelen in zoals posters, video, audio, infographics, kunst, bedrukte koffie kopjes, online banners etc. Daarnaast maken we gebruik van verschillende kanalen: email, (social) intranet, fysieke ruimte, vergaderingen of via leidinggevenden en ambassadeurs.

Voorbeeld
Samen met de medewerkers van Spirit Jeugdzorg hebben we een privacy bewustwordingscampagne ontwikkeld. Bescherming van privacy is een bekend terrein voor jeugdhulpverleners. Met deze campagne wordt bestaande kennis opgefrist en nieuwe kennis toegevoegd.

De campagne bestond uit: 
– E-learning module– Campagne aanpak– Campagne kalender– Campagne materiaal

Voorbeelden van het campagne materiaal:
Klaar om de verandering met beide handen beet te pakken?
Ja! Laten we praten