Co-organiseer sessies
Omdat we met elkaar de organisatie maken, organiseren wij co-organiseer sessies waarbij we samen nieuwe manieren van organiseren of samenwerken vormgeven.
Co-organiseren
In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het werk dat zij doen en de manier waarop zij hun werk doen. Op die manier sluit de organisatie steeds beter aan op de werkelijkheid en is er meer draagvlak voor de vernieuwing. Steeds vaker zoeken leidinggevenden en medewerkers elkaar op om samen aan de ontwikkeling van de organisatie te werken, co-organiseren.Om de participatie van medewerkers effectief, vakkundig en plezierig te laten verlopen, is kennis en vaardigheid nodig.

Opzet
Wanneer de nieuwe richting en de bijbehorende uitgangspunten van de organisatie of afdeling helder zijn, kan de afdeling verder vorm gegeven worden. Dit kan het beste met de mensen die het betreft. Zij weten zelf wat al goed gaat, waar het beter kan en waar mee gestopt kan worden. En vaak weten zij ook hoe je dit het beste vorm kan geven. 

Aanpak
Samen met jullie interne werkgroep, onze organisatie adviseurs en onze creatievelingen organiseren wij één of meerdere prikkelende en inspirerende co-organiseer sessies. Na een start van inspiratie gaat er gewerkt worden in groepen bestaande uit verschillende rollen en verschillende types.  Wij zetten verschillende middelen in zoals inspirerende sprekers, filmpjes of design dat prikkelt. En we zorgen altijd dat er concrete resultaten worden opgeleverd waar de organisatie mee verder kan. 

Voorbeeld

In opdracht van de CIO Wholesalebanking ING (1500 mdw) zijn we een veranderprogramma gestart voor en door de medewerkers, gesteund door het management. Medewerkers konden op de strategische thema's projecten aandragen ter verbetering van de organisatie.

Onze ondersteuning bestond uit:
- Programmamanagement - Begeleiding bijeenkomsten - Coaching - Begeleiding projecten - inzet creatieve middelen

De creatieve middelen bestonden uit:
Animaties - Infographics - Tekeningen - Video interviews
Klaar om de verandering met beide handen beet te pakken?
Ja! Laten we praten