Dialoogsessie
Omdat sommige onderwerpen geen goed of fout kennen, organiseren wij dialoogsessies om inzicht te creëren in diverse perspectieven en belangen.
De dialoog
Van medewerkers wordt verwacht dat we steeds meer in de dialoog oplossen in plaats van vasthouden aan procedures en systemen. Een constructieve dialoog vraagt bepaalde vaardigheden vooral als het om gevoelige onderwerpen gaat of onderwerpen met veel verschillende belangen.Een goede dialoog kan verhelderend en verbindend werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken en zich openstelt voor andere overtuigingen en gedragingen. 

Opzet
Mind the People is ervaren in het voeren van dialoogsessies. Soms starten we met een inspirerende presentatie en soms met een spreker om een ‘common ground’ te creëren voor het gesprek. We leggen vervolgens de verschillen bloot en gaan daarover met elkaar in debat. We ervaren de verschillende belangen en uitgangspunten. Afhankelijk van de doelstelling van die dag eindigen we met een concreet resultaat, bijvoorbeeld kaders voor een beleid, gedragsafspraken of antwoord op de vraag “Hoe dan wel?”, 

Aanpak
Samen met jullie interne werkgroep, onze sessie leider(s) en onze creatievelingen creëren wij een prikkelende en inspirerende dialoogsessie. We gebruiken vormen zoals een debat, vissenkom dialoog, wereldcafé of deep democracy.  Wij zetten verschillende middelen in zoals inspirerende sprekers, filmpjes, stellingen. En we zorgen dat we altijd eindigen met iets concreets wat de betrokkenen mee kunnen nemen naar hun werkplek.

Voorbeeld
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant startte een reorganisatie waarbij de medewerkers input konden leveren voor de veranderplannen. Het concrete doel was om de dag te eindigen met input waarmee de werkgroep verder kon. Om daar te komen, was dialoog nodig. Er waren ervaringen uit het verleden die besproken moesten worden om zodoende weer verder te kunnen.

In samenwerking met MZ Services hebben we twee middagen georganiseerd genaamd Het denk mee café. Elke tafel had zijn eigen onderwerp waarover gedebatteerd kon worden. Tijdens de laatste ronde van de dag werd de opbrengst omgezet in concrete input voor de nieuwe organisatie.

Klaar om de verandering met beide handen beet te pakken?
Ja! Laten we praten