Betere prestaties doordat we ons veilig voelen

Het creëren van een sociaal veilige omgeving is vaak ongrijpbaar en daardoor complexer. Hierdoor blijft het thema vaak liggen waardoor een nog groter veiligheidsrisico ontstaat. Terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het creëren van een sociaal veilige omgeving leidt tot betere prestaties.

Veilig voelen

Juist in deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat er een sociaal veilige werkomgeving is. Van teams wordt verwacht dat ze snel autonome beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om een andere mening te geven of zich over kwetsbaarheden uit te spreken. Hierdoor kunnen teams sneller hun prestaties optimaliseren en zijn zij in staat goed gecalculeerde risico’s te nemen.

Vragen die je kunt stellen zijn: 

Voelt iedereen zich veilig om zich te spreken over kwetsbaarheden? Is er voldoende vertrouwen in elkaar? Is er ruimte om open feedback te geven?

Veilig samenwerken

Op het gebied van veiligheid denken we al snel aan concrete veiligheidsmaatregelen: fysieke, digitale of beleidsmaatregelen. Maar juist het menselijk handelen speelt een belangrijke rol bij een veilige werkomgeving. Zo kan bijvoorbeeld een heldere evaluatie de teamprestatie verbeteren en het eerlijk durven toegeven van fouten problemen voorkomen.

Vragen die je kunt stellen zijn:

Weet iedereen de juiste belangen af te wegen om zodoende een integere beslissing te maken? Durft iedereen fouten toe te geven? Hoe presteren wij onder druk?

Veilig leiden

Een wereld waar we steeds meer afhankelijk zijn van het inschattingsvermogen van mensen hebben we leiders die inspireren en de randvoorwaarden creëren om zo veilig en integer mogelijk te kunnen handelen.

Vragen die je kunt stellen zijn:

Versterkt de leiderschapsstijl het creëren van een sociaal veilige cultuur? En draagt deze bij aan integer handelen?

Maar hoe dan?

Het creëren van een sociaal veilige werkomgeving gaat niet van de ene op andere dag. Daar zijn een aantal belangrijke stappen voor nodig: 

  1. Urgentie: Hoe staan we er voor?
    Onderzoek bij je collega's of zij zich sociaal veilig voelen.
  2. Bewustwording: Waarom willen we dit?
    Zorg dat je duidelijk kunt overbrengen waarom het belangrijk is om je veilig te voelen.
  3. Inspireren: Wat houdt sociale veiligheid eigenlijk in?
    Niet tastbare concepten zoals sociale veiligheid kan je het beste uitleggen aan de hand van voorbeelden of inspirerende verhalen.

Bronnen
No items found.
Klaar om de verandering met beide handen beet te pakken?
Ja! Laten we praten